Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 WIT Design and Manufacture of Double-capped Fluorescent Lamps and Lanterns Products and LED Lamp 2020-09-01 ~ 2023-08-31 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 WIT ISO9001 2017-09-01 ~ 2020-08-31
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UL UL UL 2016-03-22 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
FCC FCC Other 2016-04-15 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
UL UL UL 2016-08-24 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland 2016-09-19 ~ 2049-12-13 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland 2016-09-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CB CB TUV Rheinland 2018-05-04 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
SAA SAA Other 2019-04-18 ~ 2024-04-18 Đã xác minh
GS GS TUV Rheinland 2019-09-25 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland 2019-09-25 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
UL UL UL ul- led t8 tube 2016-08-20 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
New Lights 1499299 New Lights Lights & Lighting>>Lighting Bulbs & Tubes>>Energy Saving & Fluorescent 2010-12-28 ~ 2020-12-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này